دانلود با لینک مستقیم فایل(بررسی وصفیت فضای سبز شهری بخش زارچ)

.بررسی وصفیت فضای سبز شهری بخش زارچ./بررسی وصفیت فضای سبز شهری بخش زارچ,وصفیت فضای سبز شهری,فضای سبز شهری بخش زارچ,مقایسه استانداردهای فضای سبز/بررسی وصفیت فضای سبز شهری بخش زارچ|40109701|zvp40205207|

چکیده

در این تحقیق ابتدا یک اشاره کلی به ساختار طبیعی و اکولوژیکی بخش زارچ شده و بصورت ساختار اجتماعی و اقتصادی بخش زارچ مورد بررسی قرار گرفته است.

در قسمت بعدی تعریف فضای سبز و انواع و هم چنین عملکردهای فضای سبز که مهمترین آن عملکرد زیست محیطی می باشد که در تعدیل دما. افزایش رطوبت نسبی. تلطیف هوا و جذب گرد و غبار نقش مؤثری دارد و هم چنین به مبلمان فضای سبز شهری و تاریخچه فضای سبز و پارکها اشاره شده است.

در فصل بعدی به بررسی بخش زارچ پرداخته شده است که بخشی زارچ دارای 8 پارک شهری است که مساحت مجموع آن 7/4 هکتار است که سرانه پارکها 7/4 متر مربع می باشد.

فضای سبز میادین که برابر 21500 متر مربع است که سرانه آن 3/1 متر مربع برای هر نفر است و فضای سبز معابر که 12 هکتار است و سرانه آن 8 متر مربع برای هر نفر می باشد. فضای سبز باغها ی زارچ 2050 هکتار است که سرانه آن 135 متر مربع برای هر نفر می باشد.که در مجموع کل مساحت فضای سبز زارچ 7/49 هکتار است که سرانه فضای سبز در بخش زارچ 7/49 متر مربع برای هر نفر است که در این زمینه کمبود فضای سبز نداریم.

هم چنین در این فصل به مقایسه استانداردهای فضای سبز و موقعیت آن در بخش زارچ پرداخته شده است و به انواع گونه های گیاهی بخش زارچ و چگونگی گسترش فضای سبز در بخش زارچ بررسی شده است. که گونه های گیاهی غالب در بخش زارچ نارون، کاج، سروخمرهای، توت و انار است که با اقلیم گرم و خشک و بافت شنی خاك زارچ سازگار است و در پایان موانع و مشکلاتی که برای افزایش فضای سبز در زارچ وجود دارد ذکر شده که عبارتند از:

1)کمبود آب

2)کمبود نیروی متخصص و کارشناس در زمینه فضای سبز

3)مناسب نبودن خاک زراعی

4)پایین بودن فرهنگ مردم در نگهداری از فضای سبز و مبلمان فضای سبز

و پیشنهاداتی برای افزایش بهبود فضای سبز و بخش زارچ شده است که عبارتند از :

1- افزایش نیروی متخصص و با تجربه در امور فضای سبز بخش زارچ

2- توجه به مبلمان روشنایی.وسایل بازی کودکان

3- استفاده از گونه های گیاهی زیبا و سازگار با اقلیم منطقه و .....

فهرست

عنوان صفحه

موضوع:

چکیده

مقدمه................................... 1

فصل اول: طرح تحقیق

1-1 معرفی موضوع و بیان ابعاد آن......... 4

2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق................... 4

3-1 اهداف تحقیق.......................... 5

4-1 فرضیه های تحقیق...................... 6

5-1 متدلوژی تحقیق........................ 6

6-1 پیشینه تحقیق......................... 7

7-1 امکانات و محدودیت های تحقیق........... 11

فصل دوم: خلاصه ای بر شرایط جغرافیایی بخش زارچ

بخش اول: ویژگی های طبیعی بخشی زارچ

1-1-2 موقع جغرافیایی، حدود، وسعت زارچ... 14

2-1-2 خلاصه ای بر زمین شناسی و توپوگرافی منطقه 16

3-1-2 آب و هوا (اقلیم).................. 17

1-3-1-2 مطالعه درجه حرارت هوا........... 18

2-3-1-2 بارش های جوی.................... 19

3-3-1-2 باد و طوفانهای فصلی.............. 20

4-3-1-2 تابش خورشیدی و تاثیر آن بر رطوبت نسبی هوا 21

5-3-1-2 وضعیت سیل گیری منطقه............. 21

4-1-2 منابع آب.......................... 22

5-1-2 پوشش گیاهی........................ 23

6-1-2 خاک و انواع آن.................... 24

7-1-2 جمع بندی و بیان نهایی وضعیت طبیعی منطقه 25

بخش دوم: ویژگی های انسانی بخش زارچ

1-2-2 وجه تسمیه زارچ ................... 26

2-2-2 خصوصیات جمعیتی ( عدد، تراکم نسبی، رشد سالانه و بعد خانوار).27

3-2-2 نسبت جنسی......................... 32

4-2-2 ترکیب سنی......................... 33

5-2-2 سواد و آموزش...................... 36

6-2-2 مهاجرت ها......................... 37

بخش سوم: اوضاع اقتصادی

1-3-2 مشخصات اقتصادی زارچ............... 39

2-3-2 کشاورزی........................... 40

3-3-2 باغداری .......................... 42

4-3-2 دامداری........................... 42

5-3-2 صنعت.............................. 43

6-3-2 صنایع دستی........................ 45

7-3-2- خدمات............................ 46

8-3-2 اشتغال و بیکاری................... 46

فصل سوم: مفهوم و مبانی فضای سبز و سابقۀ آن در ایران

1-3 فضای سبز شهری و مفهوم علمی آن....... 50

2-3 انواع فضای سبز...................... 52

3-3 اهمیت فضای سبز در زندگی شهری......... 54

4-3 نقش های عمده فضای سبز............... 57

5-3 عملکردهای فضای سبز.................. 59

6-3 ضرورت ایجاد فضای سبز در شهرها....... 63

7-3 اثرات فضای سبز بر شهرها............. 64

8-3 ویژگی های انسانی موثر در طراحی فضای سبز شهری 65

9-3 مبلمان فضای سبز شهری................ 67

10-3 تاریخچۀ فضای سبز و پارکها در ایران.. 68

11-3 تاریخچۀ طراحی فضای سبز در ایران..... 70

فصل چهارم: بررسی فضای سبز زارچ

1-4 انواع فضای سبز در زارچ گونه های گیاهی و مشخصات آنها 73

1-1-4 تعریف پارک و انواع آن............. 73

2-1-4 تعریف پارک شهری و انواع آن........ 77

3-1-4 پارک های زارچ..................... 79

4-1-4 مساحت پارکها و سهم سرانه آنها در زارچ 82

5-1-4 تعریف فضای سبز میادین ............ 84

6-1-4 میادین زارچ موقعیت و سهم سرانه زارچ 84

7-1-4 فضای سبز معابر مساحت و سهم سرانه آن در زارچ 88

8-1-4 تعریف باغها.موقعیت و سهم آن در زارچ 92

2-4 استانداردهای فضای سبز و موقعیت آن در زارچ 96

3-4 انواع گونه های گیاهی به کار رفته در زارچ 101

4-4 چگونگی گسترش فضای سبز در زارچ........ 105

فصل پنچم: آزمون فرضیات و نتایج آن

1-5 تجزیه و تحلیل فرضیه ها و اثبات فرضیه1. 107

2-5 تجزیه و تحلیل فرضیه ها و اثبات فرضیه2 108

3-5 تجزیه و تحلیل فرضیه ها و اثبات فرضیه3. 109

4-5 نتیجه گیری.......................... 110

5-5 پیشنهادها و راهکارها برای افزایش و بهبود فضای سبز.......... 112

منابع و ماخذ 114

فهرست جداول

...


مطالب دیگر:
📗تحقیق تحلیل جامع حجاب📗تحقیق زندگی حضرت ابراهیم📗تحقیق درجات متفاوت ایمان📗تحقیق حضرت مهدي و زندگی ایشان📗تحقیق تحلیل رابطه علم و دین📗تحقیق زندگی حضرت فاطمه📗پژوهش ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان📗تحقیق حضرت زهرا (س) و علت آفرینش هستی📗پژوهش تعاریف نام تجاری (برند)📗پژوهش مفاهیم پولشویی📗پژوهش بهره وری سازمانی📗پژوهش بررسی ریسک و ورشکستگی (درماندگی مالی)📗پژوهش تعاریف مفهومی تصادفات و علل تصادفات📗پرسشنامه قاطعیت گمنریل و ریکی (AI) 1975📗تحقیق تحلیل جامع واژه شيعه📗پرسشنامه فراشناختی ولز 1997📗تحقیق تحلیل داستان يوسف و زليخا📗تحقیق دسته بندی خوردنيهاي حلال و حرام از نظر قرآن📗تحقیق خاطرات نماز امام خميني📗تحقیق بررسی چگونگی خلقت جهان📗تحقیق بررسی خلقت انسان از نظر قرآن📗تحقیق خدمات متقابل اسلام و ایران📗تحقیق بررسی حق و حقوق کودکان در دین اسلام📗تحقیق رابطه میان حق و عدالت📗تحقیق رابطه حق‌ و عدالت‌ از دیدگاه استاد مطهري‌