دانلود با لینک مستقیم فایل(مبانی نظری و پیشینه مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه)

.مبانی نظری و پیشینه مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه./مبانی نظری و پیشینه مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه/مبانی نظری و پیشینه مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه|32038209|zvp40205207|
مقدمه 16 2 - 1 : تاریخچه مبلمان شهری 17 2 - 2 : خیابان و شهر 19 2 - 2 - 1 : پیش از انقلاب صنعتی 19 2 - 2 - 2 : انقلاب صنعتی و پس از آن 21 2 - 3 : مبلمان شهر 22 2 - 4 : تعاریف و مفاهیم مربوط به مبلمان شهری 23 2 - 5 : نقش مبلمان شهري بر هويت شهري و شهرسازي 26 2 - 5 - 1 : نقش مبلمان شهری ، سیمای شهر و نیاز شهروندان 27 2 - 5 - 2 : نقش سمبلها و نشانه ها در مبلمان شهری 28 2 - 5 - 3 : رابطه مبلمان شهری و آرامش ذهنی و سلامت روانی 29 2 - 5 - 4 : تأثیر اقلیم ، مصالح ، رنگ و ویژگیهای هنری در مبلمان شهری 30 2 - 6 : معیارهای ارزیابی پیاده راه ها 31 2 - 6 - 1 : معیارهای اجتماعی اقتصادی 31 2 - 6 - 2 : معیارهای کالبدی فضایی 32 2 - 6 - 3 : معیارهای ترافیک و دسترسی 33 2 - 6 - 4 : معیارهای طراحی شهری 34 2 - 7 : ارتباط و نقش پیاده راه در تعاملات اجتماعی 35 2 - 7 - 1 : پیاده راه موجب تحکم رابطه انسان و محیط شهری 35 2 - 7 - 2 : پیاده راه ها عاملی برای نشاط و سرزندگی اجتماعی 36 2 - 7 - 3 : نقش پیاده روی در سلامت جسمی و روحی عابران پیاده 37 2 - 7 - 4 : حرکت پیاده موجد توسعه پایدار اجتماعی 38 2 - 8 : ارتباط پیاده راه و حمل ونقل 39 2 - 8 - 1 : جایگاه پیاده راه در حمل و نقل پایدار 39 2 - 8 - 2 : روش ها حمل و نقل داخلی در پیاده راه ها 40 2 - 8 - 2 - 1 : حمل ونقل سواره 41 2 - 8 - 2 - 2 : پل ها و مسیرهای پیاده متحرک افقی و عمودی 42 2 - 8 - 2 - 3 : تونل ها و زیرگذرهای پیاده 43 2 - 8 - 2 - 4 : شبیراهه ها و پلکانهای پیاده 44 2 - 9 : نظریه های مرتبط با مبلمان شهری و پیاده رو 44 2 - 9 - 1 الف ) نظریه های مرتبط با مبلمان شهری : 44 2 - 9 - 2 ب ) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با مبلمان شهری 47 2 - 10 : نظریههای مرتبط با پیاده راههای شهری : 54 2 - 10 - 1 الف ) بررسی نظریات اندیشمندان

مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی پایه نهم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی🔑پاورپوینت فصل دوم علوم تجربی پایه نهم رفتار اتم ها با یکدیگر🔑پاورپوینت فصل اول علوم تجربی پایه نهم مواد و نقش آنها در زندگی🔑پاورپوینت درس هفدهم فارسی پایه نهم شازده كوچولو🔑پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پایه نهم آرزو🔑پاورپوینت درس چهاردهم فارسی پایه نهم پیدای پنهان🔑پاورپوینت درس سیزدهم فارسی پایه نهم آشناي غريبان، ميلادِ گل🔑پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه نهم پيام آور رحمت🔑پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه نهم زنِ پارسا🔑پاورپوینت درس دهم فارسی پایه نهم آرشی دیگر🔑پاورپوینت درس نهم فارسی پایه نهم راز موفّقيّت🔑پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه نهم هم زيستي با امامِ ميهن🔑پاورپوینت درس هفتم فارسی پایه نهم پرتوِ اُميد🔑پاورپوینت درس ششم فارسی پایه نهم آداب زندگاني🔑پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه نهم هم نشين🔑پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم مثل آيینه، كار و شايستگي🔑پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم عجايبِ صُنعِ حق تعالي🔑پاورپوینت درس اول فارسی پایه نهم آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است🔑پاورپوینت پودمان یازدهم کار و فناوری پایه نهم هدایت تحصیلی حرفه ای🔑پاورپوینت پودمان دهم کار و فناوری پایه نهم صنایع دستی (برجسته کاری روی فلز مس)🔑پاورپوینت پودمان نهم کار و فناوری پایه نهم پایش رشد و تکامل کودک🔑پاورپوینت پودمان هشتم کار و فناوری پایه نهم خودرو🔑پاورپوینت پودمان هفتم کار و فناوری پایه نهم عمران🔑پاورپوینت پودمان ششم کار و فناوری پایه نهم تأسیسات مکانیکی🔑پاورپوینت پودمان پنجم کار و فناوری پایه نهم برق